• Ansietat

 • Depressió

 • Fňbies

 • Pors

 • Obsessions

 • Estrčs

 • Estrés post-traumŕtic

 • Trastorns de l'alimentació

 • Trastorns psicosomŕtics

 • Adiccions

 • Tabaquisme

 • Baixa autoestima

 • Trastorns de la personalitat

 • Trastorns en el control dels impulsos